Reserveringsvoorwaarden van AnSi Events

Reserveren

Bij het maken van een reservering worden de volgende gegevens genoteerd:
Naam contactpersoon/ bedrijf
• Telefoonnummer/ email-adres
• De activiteit(en) of het arrangement
• Het aantal personen
• De kosten per persoon
• Tijdstip voor ontvangst
• Betaling vooraf aan de activiteit per factuur
• Eventuele bijzonderheden.
Een telefonische reservering is voorlopig.

Aantal personen

U heeft tot 7 dagen voor arrangement datum de kans om het aantal personen te wijzigen. Mocht u binnen de 7 dagen het aantal personen wijzigen dan zal het afgesproken aantal personen in rekening gebracht worden, tenzij het werkelijke aantal personen hoger is.

Annuleren

U kunt tot 28 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren. Annuleert u tussen 28 tot 14 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 28 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was. Annuleert u binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u de volledige overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 14 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was.

Hoe kunt u annuleren?

Dit kan per email: contact@ansievents.nl Of telefonisch via Angeline 06-27551499 of Simone 06-55968479. Telefonisch alleen geldig als u binnen 24 uur via de mail een bevestiging heeft gekregen van annulering.

Betaling

Alleen via factuur per bank. Betaling voor particulieren 14 dagen voor de activiteit of direct als de reserveringsdatum korter is dan 14 dagen.
Bij zakelijke aanvragen wordt de factuur achteraf gemaild.

Uitsluiting

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk en/of schrijffouten. Als blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats stellen.

Bemiddelingskosten

Wij rekenen voor het maatwerk wat wij leveren € 39,95 per uur (strikjes fee). Met uitzondering van de losse verhuur van Dafjes, E-Choppers, E-Steps, Yellow Bikes en Pitch en
Putt.

Bindende Clausule

Alle in deze brochure genoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Eenieder die bij ons reserveert wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben van”

Artikel II: Instructies en gedragsregels.

II.I De deelnemer zal alle instructies van de begeleiding c.q. instructeur opvolgen, welke verband houden met de door AnSi Events georganiseerde activiteiten. Bij niet naleven van de instructies wordt de activiteit stil gelegd en zal de desbetreffende persoon of groep verwijderd worden van de activiteit zonder enige vorm van restitutie! Een discussie is niet mogelijk! II.II In geval van diefstal of misbruik van de door AnSi Events aan de deelnemer verstrekte materialen, zal door AnSi Events aangifte worden gedaan bij de politie.

II.IV Het is de deelnemer ten zeerste verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan de activiteiten.

Artikel III: Aansprakelijkheid en risico’s.

III.I Het is de deelnemer bekent dat aan het deelnemen aan de activiteiten risico’s verbonden zijn. Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico. AnSi Events is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door AnSi Events beschikbaar gestelde materialen en/of speelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatenschap van AnSi Events.

III.II Als deelnemer heeft u de plicht om AnSi Events te informeren over eventuele medische risico’s van de deelnemer. Hierbij kunt u denken aan astma, zwangerschap, epilepsie, diabetici, hartklachten, enzovoorts. Indien van toepassing graag voor aanvang van de activiteiten aangeven bij de desbetreffende begeleiding c.q. instructeur.

Artikel IV: Huurvoorwaarden Dafje.

I.I Verzekeringseisen: De bestuurder dient minimaal drie jaar in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. De bestuurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn. Het is verboden om tijdens de verhuur van de Daf alcohol te nuttigen. Bij grote schade door eigen schuld wordt de dagwaarde in rekening gebracht. Bij diefstal en schade van eigendommen zijn de kosten voor eigen risico. De Daf is WA Verzekerd inclusief inzittende verzekering.

II.I Huisregels: Bij wangedrag wordt rijontzegging opgelegd, dit geldt voor alle inzittenden. Elke schade dient gemeld te worden bij de organisatie.